بازنمایی عاشورا در هنر و ادبیات

اسماعیل حسام مقدم: ماه محرم، جغرافیای کربلا، روز عاشورا و امام حسین (ع)؛ یک نشانه و نماد بزرگ و گسترده هویتی برای ایرانیان به شمار می رود. این واقعه و رخداد به مثابه یکی از بزرگترین تراژدی های تاریخی...