نقد و تحلیل وضعیت اقلیت های مدنی با محوریت معلولین و بیماران خاص...

جایگاه اقلیت ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۱۲: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی...