در محکومیت اسارت، درباب رمان قلعه حیوانات (هوشنگ ماهرویان)...

گفت و گویی با «هوشنگ ماهرویان» در محکومیت اسارت ٧٠‌سال از نگارش رمان تحسین شده جورج اورول؛ «قلعه حیوانات» گذشت حامد داراب | روزنامه نگار ادبی| براساس اسناد موجود در کتابخانه ادبیات و زبان‌های خارجه د...