باید سازماندهی‌شده به جنگ سرطان رفت

«فرهاد سمیعی» در گفت‌وگو با «شرق» تاکید کرد: باید سازماندهی‌شده به جنگ سرطان رفت بنفشه پورناجی سازمان جهانی بهداشت، پیشگیری را باصرفه ترین روش برخورد با سرطان می داند. وظیفه پیشگیری به عنوان یک وظیفه...