به بهانه ی روز بین المللی همبستگی بشر

۱. روز بین المللی همبستگی در سال ۲۰۰۵  توسط مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان ابتکاری در جنگ علیه فقر مطرح شد. قطع نامه۶۰/۲۰۹ مجمع عمومی تحت عنوان اجرای دهه اول ملل متحد برای ازبین بردن فقر(۱۹۹۷-۲۰۰۶)[۱...

بانوان روستایی حافظان هویت‌های بومی

شاید تعجب آور باشد اما زنان روستایی روند طبیعی اجتماعی شدن را سیر می کنند. آنها با ورود به عرصه کار همواره از تاثیرگذارترین افراد در تولیدات روستایی به حساب می آیند. اگر در ادامه این روند یعنی پس از ...