تاریخچه رشته حقوق در ایران | متن سخنرانی محمدعلی فروغی...

تاریخچه رشته حقوق در ایران   متن سخنرانی محمدعلی فروغی  در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران     مرحوم محمد علی فروغی روزنامه‌نگار، وزیر و نخست‌وزیر ایران در دوره پهلوی بود. او که مدتی وزارت دا...

زندگی در ایران، نگاه به مغرب! | متن سخنرانی سیدقاسم یاحسینی...

زندگی در ایران، نگاه به مغرب! متن سخنرانی سیدقاسم یاحسینی؛ تاریخ‌پژوه و نویسنده جنوبی در سومین نشست زنان ناشر ایران     حقیقت این است که جنبش زنان ایران از آغاز و حتی تا امروز دچار دو آفت بوده که بای...

باید کنار کارگران ایستاد؛ متن سخنرانی دکتر مصطفی مهرآیین...

باید کنار کارگران ایستاد (خلاصه سخنرانی روز جهانی کارگر)   مصطفی مهرآیین   امروز درباره موضوعی صحبت می‌کنیم که نمی‌تواند از خودش حرف بزند، در حالی که سخن گفتن باید «با کارگر» باشد، نه «دربا...

اثر مشروطه‌ستیزی بر نظام اقتصادی در ایران امروز؛ گفتاری از محمد مالجو...

  اثر مشروطه‌ستیزی بر نظام اقتصادی در ایران امروز گفتاری از محمد مالجو این مطلب متن کامل و ویراسته‌ سخنرانی محمد مالجو در نشست «مشروطه، ما و اکنون» در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به تاریخ نهم...