تبلیغات و زندگی روزمره (سخنرانی دکترحسین پاینده)...

فایل حاضر سخنرانی «حسین پاینده» در سلسله نشست‎های هنر و زندگی روزمره شهری با موضوع «تبلیغات و زندگی روزمره» است که در ۱۲ آذر ماه ۹۳ با همکاری معاونت پژوهشی و آموزشی خانه‎ی هنرمندان ایران و سازمان زیب...