انتخابات مجلس دهم همگرایی و واگرایی

روزهای پایانی و پای در گریز اسفند ماه سال ۹۳ چنان پرشتاب میگذرد  که جز غم دوستان از دست رفته و حسرت مصاحبت ها و مجالست های فوت شده، چیری بر دل نمی ماند. براستی که ازاین دنیا جز خوبی چیزی نمی ماند. با...

منازعات پارلمانی و پیامدهای آن

وکلای مردم در صحن پارلمان دارای وظایف متعدد کلی، ملی و ایالتی می باشند. بدین معنی کلی است چون میتوانند در هر موضوعی وارد شده چه موضوعات فرهنگی،چه اقتصادی و چه امنیتی و سیاست خارجی .از سوی دیگر ملی اس...

فرهنگ سیاسی و انتخابات مجلس

در سالهای پس از جنگ دوم جهانی مقوله جدیدی به نام فرهنگ سیاسی وارد ادبیات سیاسی شد که از آن برای توضیح و تبیین رابطه مردم با مناسبات سیاسی مانند انتخابات و نظام سیاسی  و رفتار نخبگان و رهبران استفاده ...

حاشیه ­ای بر ترکیب سیاسی مجلس دهم

نزدیک شدن به انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۴ از هم اکنون گمانه زنی پیرامون ترکیب سیاسی مجلس را افزایش داده است. در شرایطی که احزاب مستقل و کارآمد از سپهر سیاست ایران غایب هستند،جر...