مغاک در کمین ما نشسته است؛ درباب درگذشت دکترهاله لاجوردی...

به مناسبت درگذشت هاله لاجوردی، استاد پیشین دانشگاه تهران مغاک در کمین ما نشسته است محسن آزموده     درگذشت نابهنگام و غیرمنتظره دکتر هاله لاجوردی، جامعه‌شناس ایرانی در هفته گذشته، علاقه‌مندان به علوم ...

محمدامین قانعی‌راد: انفعال جنبش دانشجویی نشانه خوبی نیست...

محمدامین قانعی‌راد: انفعال جنبش دانشجویی نشانه خوبی نیست زمانی که جنبش دانشجویی بطور نسبی احساس اطمینان از عملکرد نظام سیاسی دارد، به مسائل درون دانشگاهی می‌پردازد، مسائلی که جنبه آموزشی، پژوهشی، ترو...

مصدق؛ نه ماندلا بود نه چه گوارا؛ بازخوانی کودتا ی ۲۸ مرداد...

بازخوانی کودتا ی ٢٨ مرداد در گفت وگو هاو یادداشت های « اعتماد » مصدق نه ماندلا بود نه چه گوارا   محسن آزموده- ماهرخ ابراهیم‌پور کودتای ٢٨ مرداد در ذهنیت ایرانیان و به خصوص روشنفکران به یک زخم ناسور ب...