تاملاتی بر «اُپرا»

 بیست و نهمین عصرانه فرهنگی هامون با موضوع تاملی بر اُپرا با ارایه محسن دوراهکی- نوازنده و مدرس گیتار کلاسیک- برگزار شد. ساعت ۱۷:۲۵ است ولی هنوز جلسه شروع نشده بچه ها درحال چیدن صندلی ها و آماده کردن...

سرگذشت نُت ها

سه شنبه ۲۹ مردادماه، ساعت ۱۸، دفتر هفته نامه اتحاد جنوب میزبان هفتمین عصرانه ی فرهنگی هامون بود. در این جلسه محسن دوراهکی، نوازنده و مدرس گیتار کلاسیک درباره ی «سیری در تاریخ موسیقی جهانی از قرون وسط...