شب‌های بُرشَنگ حول محور حافظه تاریخی شهر کازرون؛ کاری از هفته نامه بیش...

هفته‌نامه بیشاپور برگزار می‌کند شب‌های بُرشَنگگفتگوهایی اندیشه‌محور پیرامون جامعه و فرهنگ کازرون فصل اول ـ شب اولموضوع گفتگو:خیابان شریعتی با حضور:حاج قنبر جوکار سه‌شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰ ـ ساعت ۱۹ گفتگویی...

فرمالیست‌های کازرون؛ تأملی بر پوپولیسم‌های قیچی به دست...

فرمالیست‌های کازرون  تأملی بر پوپولیسم‌های قیچی به دست   محسن عباسپور   منتقد اجتماعی – فرهنگی «فرمانداری ویژه»، «شهرستان شدن» و «استان شدن» سه توهم بزرگی هستند که این روزها مجال یافته‌اند خود ...

لباس گشاد اقتصادی بر پیکر نحیف اجتماعی؛ تاملی بر پیامدهای اجتماعی منطق...

تأملی بر پیامدهای اجتماعی ناشی از ایجاد منطقه­ ی آزاد تجاری در بوشهر لباس گشاد اقتصادی بر پیکر نحیف اجتماعی   محسن عباسپور؛ پژوهشگر علوم اجتماعی دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز منتشرش...

مرتضی مردیها، بوشهر و کمپانی هندشرقی؛ مقاله محسن عباسپور درباب توهم لذ...

مردیها، بوشهر و کمپانی هندشرقی توهم لذت   محسن عباسپور     داستان سخنرانی دکتر سیدمرتضی مردیها در بوشهر را حدود صد و شصت سال به عقب می‌ بریم. زمانی که سلف فکری وی، جان استوارت میل، در توأمانی از...

بی‌مسئله‌گی دانشگاهی؛ یادداشتی از محسن عباسپور در نسبت میان دانشگاه و ...

در نسبت میان دانشگاه و جامعه بی‌مسئله‌گی دانشگاهی   محسن عباسپور   ساخت، بنیان و چارچوب تا بیخ دندان دولتی دانشگاه‌های ایران، حتی در غیرانتقاعی‌ترین آنها، باعث شده طی گذشت سالیان، دولت به ج...

«گُفّال» و نسبت آن با توسعه‌ی پایدار استان بوشهر؛ یادداشتی از محسن عبا...

«گُفّال» و نسبت آن با توسعه‌ی بوشهر محسن عباسپور برای تشخیص آنچه که توسعه هست و آنچه که توسعه نیست، بحث را از کشتی‌ها و شناورهایی شروع می‌کنیم که در حال حاضر بر روی سواحل بوشهر تردد می‌کنند و از مناب...

درنگی بر توسعه و کژکارکردهای ناشی از خلط مفاهیم با آن در استان بوشهر...

در خدمت و خیانت نوسازی درنگی بر توسعه و کژکارکردهای ناشی از خلط مفاهیم مرتبط با آن در استان بوشهر محسن عباس پور (منتشرشده در دهمین شماره دوهفته نامه آوای هامون) تأسیسات بزرگ نفتی در منطقه ی عسلویه یک...

صورتک توسعه؛ نگاهی به صنعت در مفهوم اجتماعی آن | مقاله ای از محسن عباس...

نگاهی به صنعت پتروشیمی در مفهومی اجتماعی آن صورتک توسعه محسن عباسپور (منتشرشده در چهارمین شماره دوهفته نامه آوای هامون) تا زمانی که “آمایش سرزمین” در پهنه­ ی ایران به صورت کامل انجام نشود...

راه آهن بوشهر؛ خواسته یا مطالبه؟ (مقاله ای از محسن عباس پور)...

راه آهن بوشهر، خواسته یا مطالبه؟ سوت قطار در گوش جامعه­ی مدنی بوشهر محسن عباسپور با فرض ثابت ماندن شرایط فعلی برای اجرای پروژه راه­آهن در استان بوشهر، حتی در صورت تحقق این پروژه، به نظر نمی­رسد به خط...