شبه­ طبقه­ ای به نام «دهه­ ی شصتی­ ها»

چکیده نسلی که در ادبیات اجتماعی ایران به عنوان «دهه ­ی شصتی ­ها» شناخته می­شود دارای ویژگی­های جمعیتی و زیستی خاصی است که آن را به مثابه یک شبه ­طبقه در ساختار اجتماعی ایران قرار می ­دهد. شبه­طبقه­ ا...