پرسه در سالهای سیاه و سفید

علی آتشی درنگی بر فیلم توبه نصوح ساخته محسن مخملباف لباسی چروک روی شلواری رنگ پریده و زانوافتاده. کفش ساده و خاک گرفته، یقه های بسته و آستین های تا مچ آمده. «کار و بارش برای ما اهمیتی ندارد. همین که ...