از رویا تا زوال

«مراقب آنچه آرزو می­کنید باشید.»  در پس این متن زیبای شاعرانه، داستان پرفراز ونشیب ملتی نگاشته شده است که درپی رویایی خیال انگیز و دلفریب، در واقعیتی سهمگین بلعیده می­شود و در سوگ یک کابوس شبانه می­ ...