در روابط اجتماعی باید قابلیتهای فرد مدنظر قرار گیرد؛ گفتگو با دکتر نرگ...

در روابط اجتماعی باید قابلیتهای فرد مدنظر قرار گیرد گفتگوی اختصاصی هامون ایران با دکتر نرگس عبیدی؛ مدیرکل انتقال خون استان بوشهر   هامون ایران: با چه مشکلات و مسایلی در حوزه تخصصی خود، مواجه بوده اید...