رفع تبعیض یا تایید تبعیض؟؛ یادداشتی انتقادی به مناسبت حضور مرتضی مردیه...

  رفع تبعیض یا تایید تبعیض؟  یادداشتی انتقادی به مناسبت حضور مرتضی مردیها در بوشهر مجید نصوری منتقد فرهنگی-ادبی   اشاره وبسایت هامون ایران: حضور دکتر مرتضی مردیها؛ اندیشمند علوم سیاسی در اس...

مرتضی مردیها در بوشهر: جنبش زنان را به لذت بردن از امتیازهای پیشین دعو...

جنبش زنان را به لذت بردن از کسب امتیازهای پیشین دعوت می کنم! متن کامل گزارش هامون ایران از سخنرانی مرتضی مردیها در بوشهر به گزارش وبسایت هامون ایران در روز چهارشنبه ۱۵ آذرماه ۹۶ و به مناسبت افتتاح ان...