زنان، چالش معیشت و کووید ۱۹؛ یادداشتی از مریم آذرشب...

زنان، چالش معیشت و کووید ۱۹ مریم آذرشب   پیامدهای ناشی از بحران همه گیری ویروس کرونا برای همه اقشار جامعه در ابعاد مختلف و بطور خاص در تحمیل عوارض منفی اقتصادی و معیشتی، یکسان نبوده و کووید-۱۹ این تا...