کودک همسری؛ شیرینی که به کام عروس ها تلخ می شود؛ یادداشتی از سحر پولاد...

«شیرینی که به کام عروس ها تلخ می شود» “کودک همسری” سحر پولادی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی   از معضلات جامعه ی امروز ماست که باید جدی تر به این مسئله نگریست.اخیرا ...