این خنزر پنزری‌های لعنتی مدرن؛ جستاری درباره اخلاق مصرف | روح اله طراو...

این خنزر پنزری‌های لعنتی مدرن؛ جستاری درباره اخلاق مصرف روح الله طراوت کارشناسی‌ارشد فلسفه اخلاق مفهوم خانه‌تکانی که در قدیم‌الایام به معنای پاکیزه‌کردن و غبارروبی از منازل بوده است، امروزه معنای تاز...