بحران آب در سیستان و بلوچستان و مطالبات ما از وزیر نیرو...

بحران آب در سیستان و بلوچستان و مطالبات ما از وزیر نیرو   ️دکتر امان الله تمنده رو  دکترای جامعه شناسی و روابط بین‌الملل از دانشگاه علیگر هند   ✅دیروز مجلس به رضا اردکانیان کاندیدای اصلاح طلب وز...