دشواری‌های زندگی زنان معلول در شهر؛ گزارشی از نیلوفر رسولی...

دشواری‌های زندگی زنان معلول در شهر شهر از آنِ ما نیست نیلوفر رسولی سوم دسامبر مطابق با ۱۳ آذر از سال ۱۹۹۲ و از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی معلولان اعلام شده است. منشور سازمان مل...

خیریه ها و تعهد سیاسی به معلولین؛ یادداشتی از ایرن واعظ زاده...

خیریه ها و تعهد سیاسی به معلولین ایرن واعظ زاده   چرا خیریه هایی که برای ارتقا وضعیت یک قشر خاص (در اینجا مشخصا افراد دارای نقص عضو) می کوشند، انرژی خود را صرف مبارزات مدنی و خودکفاسازی این افرا...

تکرار ابدی رنج

زیستن در جهان مدرن همواره از رنجی عمیق سرشار بوده است. انسانهای مدرنی که به زعم ایمانوئل کانت، از صباوت و کودکی به بیرون جسته اند و اینک، خودشان به بلوغ رسیده اند و همچون سیزیف، باید مکافات این بالغی...

اکنون وقت هوشیاری معلولین

اشاره: عزت دریاپور، متولد پاییز ۱۳۵۹ خورشیدی در شهر بوشهر است. وی که در سال ۱۳۸۶ در رشته ی پزشکی (پزشک عمومی) فارغ التحصیل شده، در درمانگاه ها و بیمارستاهای بوشهر مشغول به طبابت است. وی از ناحیه ی پا...

یادداشتی بر ماده دوازدهم قانون جامع حمایت از حقوق معلولان...

در ابتدا نقد من به عنوان « قانون جامع حمایت از حقوق معلولان » است که در اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. بهتر بود نام کلی این دستورالعمل “قانون جامع احقاق حقوق شهروندی معلولین...

گفتمان معلولیت در جامعه مدنی

چهارمین نشست ماهانه بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر با اعتراض و انتقاد شدید حاضرین در نشست از عدم اجرای قوانین مصوب شده در حمایت از جامعه معلولان همراه شد. به گزارش اتحاد جنوب؛ در ادامه سلسله ...

معلولیت و ضرورت تغییر نگاه

این گونه عادت کرده ایم که وقتی شخصی را با ویژگی های خاص جسمی و ذهنی می بینیم، سریعن موتور مقایسه گر ذهن خود را روشن کنیم و به مقایسه این فرد با افراد دیگر و حتا خودمان بپردازیم. در اکثر اوقات نتیجه ت...

در آستانه…

۱-    بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت معلول کسی است که در اثر ضایعات ارثی، بیماری، حوادث یا کهولت، قسمتی از امکانات بدنی یا روانی خود را به طور دایم یا موقت از دست داده و از استقلال فردی او در آموخ...

نقدی بر قانون جامع حمایت از معلولین

مهدی ناصری: در ابتدا نقد من به عنوان این قانون است که در اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. بهتر است نام کلی این دستورالعمل “قانون جامع احقاق حقوق شهروندی معلولین” ن...