نزاع غرب و دیگرْغرب و مسأله‌ی صلح | مقاله‌ای از حسام شریفی...

نزاع غرب و دیگرْغرب و مسأله‌ی صلح   حسام شریفی     نبودِ جنگ، صلح نیست![۱]   ١-١ باید همواره این نکته را در نظر داشته باشیم که نه هر جنگی لزوماً تعارضات تاریخی را بازنمایی می‌کند و نه همه‌ی تعارضاتِ ...

تاریخ نگاری و مردم نگاری «حقوق عُرفی» در بوشهر! | سیدقاسم یاحسینی...

تاریخ نگاری و مردم نگاری «حقوق عُرفی» در بوشهر!     سیدقاسم یاحسینی مورخ و پژوهشگر جنوب ایران       روزگاری امیل دورکیم (۱۸۵۸ـ۱۹۱۷م)، جامعه شناس شهیر فرانسوی گفته بود که: اگر می خواهید یک جامعه را خو...

استقلال وکالت، حق مردم است نه امتیاز وکیل | دکتر سیروس شهریاری...

استقلال وکالت، حق مردم است نه امتیاز وکیل آیا این زحمت ما به پای ایمان و سوگندمان ستودنی نیست؟!     دکتر سیروس شهریاری عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان بوشهر     ما در کانون وکلای دادگستری ا...

ضرورت استقلال کانون وکلا و چالش‌های فرا رو | دکتر بهرام فرهمندصابر...

ضرورت استقلال کانون وکلا و چالش‌های فرا رو   دکتر بهرام فرهمندصابر رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر     به موجب ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ۱۳۳۳ برای اولین بار از کانون وکل...

امیرکبیر؛ تصویری از یک تصور

امیرکبیر؛ تصویری از یک تصور   دکتر سیدرضا شاکری     اشاره: ایرانیان به عنوان قوم، مردم و ملتی که ذاتا و به طرز پدیداری(تاریخی) معنوی و فرهنگی است، گویی از آغاز تصوری از مدینه فاضله یا بهشت در خیال و ...

آگاهی حقوقی عموم مردم در مراودات فردی و اجتماعی شان، تاثیر زیادی دارد...

آگاهی حقوقی عموم مردم در مراودات فردی و اجتماعی شان، تاثیر زیادی دارد گزارشی از آغاز فعالیت وب سایت خبری تخصصی حقوقی «دادورزی» و بررسی محتوا و اهداف راه اندازی آن   راضیه عقیلی مهر صاحب امتیاز و مدیر...

سـکتـه در توسعه

۱۷ نکته دربارهٔ مسائل مسکوت‌ماندهٔ توسعهٔ پایدار در استان بوشهر: سـکتـه در توسعه اسماعیل حسام‌مقدمدبیر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات استان بوشهر حدود سه دهه از برنامه‌های گستردهٔ توسعهٔ اقتص...