در سودای مدیریت واحد شهری

چهل و سومین عصرانه ی فرهنگی هامون با بحثی درباره ی مدیریت استراتژیک شهری با حضور کریم حسین آبادی، شهردار سابق برازجان سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه در دفتر هفته نامه اتحاد جنوب برگزار شد. حسین آبادی در ابت...