مهتاب بذرافکن از نویسندگان هامون

عدالت جنسیتی در وضعیت بحران آب و تغییر اقلیم؛ یادداشتی از مهتا بذرافکن...

عدالت جنسیتی در وضعیت بحران آب و تغییر اقلیم مهتا بذرافکن   مهتا بذرافکن، دکتری جامعه شناسی تغییرات اجتماعی     ایران سرزمینی است که از دیرباز با خشکسالی دست و پنجه نرم کرده و «آب» همو...

گزارشی از چهارمین نشست جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر...

 پیامدهای توسعه پایدار بر زیست زنان گزارشی از چهارمین نشست جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر چهارمین نشست جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر با موضوع “پیامدهای توسعه پایدار بر زیست زنان&...

زنان و سبک زندگی

  شیوه گذران اوقات فراغت نیز همانند بسیاری دیگر از مولفه های سبک زندگی در گذرزمان دچار تغییر شده است.  اوقات فراغت نیز همانند سایر مولفه های سبک زندگی تحت تاثیر متغیرهای زیادی از جمله سن، جنس، م...

خشونت پنهان سازمان و زنان شاغل

دکتر مهتا بذرافکن: این‌که انسان در حیاتش همواره در گیرودار رویایی با خشونت و امر خشن بوده چیزی‌ست که شکی در آن نیست، اما در طول تاریخ زندگی اجتماعی اعمال خشونت در هر زمان و مکان بر زنان بیش از مردان ...

سالمندی؛ عارضه جهان جدید

 هامون- تعداد سالمندان روبه افزایش است، یعنی در واقع طی چند سال آینده با پیری جمعیت روبه رو هستیم، اگر بخواهیم از دیدگاه یک جامعه شناس به آن نگاه کنیم چه تاثیراتی ممکن است بر جامعه داشته باشد؟ بذرافک...