مهدیه امیری؛ مسوول کمیته زنان ستاد انتخاباتی شورای سیاستگذاری اصلاح طل...

مسوولان کمیته های ستاد انتخاباتی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان بوشهر به گزارش وبسایت هامون ایران؛ از طرف مسعود شکوهی رییس ستاد انتخاباتی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان بوشهر مسئولان کمیته‌ها...