نقش ماندگار مهدی سحابی

مهدی سحابی سال ۱۳۲۲ در قزوین بدنیا آمد. وی پس از طی دوره ی دبیرستان ، وارد دانشکده ی هنر های زیبا ی دانشگاه تهران در رشته ی نقاشی شد. پس از مدتی تحصیل را نیمه کاره رها کرد و برای ادامه ی تحصیل در رشت...