خشونت در عصر جهانی شدن: در گفتگو با آرجون آپادورای؛ انسانشناس آمریکایی...

در گفتگو با آرجون آپادورای؛ انسانشناس آمریکایی-هندی خشونت در عصر جهانی شدن ترجمه: ناصر فکوهی – یکی از مشخصات جهانی شدن، تراکم انسان ها در فضاهای انباشته و به ویژه در شهرهای بزرگ است. آیا این ام...

هرزه گویان و نژادپرستان

شاید گروهی از ما فکر می کردیم کابوس عوام فریبی و عوام گرایی خاص تندروترین سیاست پیشه‌گان بود که کلمات ناشایست وغیر متعارف و «مردم پسند» آنها هشت سال در سطح ملی و بین المللی به واژگان و مفاهیم رایج تب...

انسان شناسی آسیب های روزمره: زورگویی (ناصر فکوهی)...

در نظریه های سیاسی  و مطالعاتی که بر دو تجربه بزرگ  سیاسی توتالیتاریسم یا حکومت های بزرگ استبدادی در قرن بیستم انجام شده است، یعنی تجربه فاشیسم و تجربه کمونیسم، از مهم ترین نظریه پردازان پس از جنگ و ...

کنارگذاشتن تصدی‌گری دولت (ناصر فکوهی)

«تغییر ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی و سیستم‌های ارزشی، مهم‌ترین مسئله جامعه ایران است، جامعه ما ارزش‌های اخلاقی، دینی و نظام‌های کنترل ارزشی که برایش نقش سیستم ایمنی کالبد اجتماعی را داشته‌اند، به‌تدریج...

وداع با طبیعت؛ در گفتگو با ناصر فکوهی

گفتگو با ناصر فکوهی : وداع با طبیعت مجله نسیم بیداری این پرسش از دیدگاه انسان شناسی جدید، پرسش ساده ای نیست و بسیار مناقشه برانگیز است. در حقیقت تا مدتهای بسیار زیادی یعنی تا نیمه قرن بیستم تصور بیشت...

نگرانی از تبدیل‌شدن چابهار به عسلویه‌ای دیگر...

در همچنان بر پاشنه محرومیت می‌چرخد؛ در جنوب‌شرقی‌ترین نقطه ایران. بیش از سه‌دهه از تصویب سند توسعه محور شرق می‌گذرد. تاریخی تقریبا همزمان با شکل‌گیری دوبی و ٢٠سال از مصوبه مناطق آزاد تجاری. مصوبه‌ای ...

زن ستیزی (ناصر فکوهی)

زن ستیزی (mysogyny) یکی از قدیمی ترین و شاید ریشه دار ترین آسیب های ذهنی در حیات انسانی است.  این واژه در یونانی باستان  از دو بخش به معنی «نفرت» (میزوس) و زن(ژینوس) ساخته شده است و در خود گروهی از ب...