سینما پارادیزو

توضیح پرونده ی سینمایی “هامون” پرونده ای در باب فیلم های سینمایی محبوب از دید فعالان هنری و جامعه مدنی استان بوشهر “سینما؛ امتداد بینایی و چشم انسان مدرن است.” (تاریخ سینمای ب...