مکتب عارف: مطرب دل یا خطیب سیاست؛ درباب استاد محمدرضا شجریان...

  هر پدیده ی اجتماعی را بارها تفسیر می¬کنند و سخنی برای هر موضوعی می گویند. اما بر ما است که مگذاریم در جریان تضادهای سیاسی پدیده ها دچار بیگانگی از خویشتن شوند. تا جایی که سخنی دیگر از سخن آنان سر د...

حرفه مترجم؛ سیمین دانشور

سیمین دانشور نویسنده و مترجم ایرانی است. وی نخستین زن ایرانی است که به صورتی حرفه‌ای در زبان فارسی داستان نوشت. وی، از معدود زنان ایرانی است که محیط خانواده امکان پرورش تحصیلی و ذوقی را برایش فراهم آ...

درباب جهان ترجمه “نجف دریابندری”...

نجف دریابندری ، بیش از ۲۴ سال سن نداشت که با جسارت تمام ، دل دریایی خود را به موجهای بیکران نویسنده ی نامدار آمریکایی به نام همینگوی زد وبخوبی از پس ترجمه ی « وداع با اسلحه » بر آمد. در حالیکه در سال...

نقش ماندگار مهدی سحابی

مهدی سحابی سال ۱۳۲۲ در قزوین بدنیا آمد. وی پس از طی دوره ی دبیرستان ، وارد دانشکده ی هنر های زیبا ی دانشگاه تهران در رشته ی نقاشی شد. پس از مدتی تحصیل را نیمه کاره رها کرد و برای ادامه ی تحصیل در رشت...