چرا نویسندگان زن در استان بوشهر، غالبا به چاپ یک کتاب بسنده می کنند؟...

  چرا نویسندگان زن در استان بوشهر، غالبا به چاپ یک کتاب بسنده می کنند   مهدیه امیری دشتی     همان‌طورکه قبلا خدمت شما عرض کردم، این مساله ریشه در مسائل زیاد و نیاز به یک کار تحقیقاتی گسترده و حضور در...

کتاب نویسندگان پیشرو ایران اثر محمدعلی سپانلو...

کتاب نویسندگان پیشرو ایران اثر محمدعلی سپانلو صدیقه جمالی کارشناس ارشد ایرانشناسی     کتاب نویسندگان پیشرو ایران نوشته محمدعلی سپانلو توسط انتشارات نگاه معاصر سال ۱۳۶۶(چاپ اول) در ۳۱۰ صفحه به چاپ رسی...