خواب بی‌تعبیر استغنا

خوراک، پوشاک، مسکن. این‌ها را نیازهای اولیه‌‌ی انسان دانسته‌اند و ترتیب این سه نیز بر حسب اولویت و اهمیت به همین شکلی است که ذکر شد؛ یعنی نخست تغذیه، سپس لباس و سوم، خانه. نیازهای اولیه یا ضروری نیاز...

یازدهم سپتامبر؛ پایان گفت وگو

مقدمه: با آغاز هزاره ی سوم به پیشنهاد سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور ایران، سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۱ را سال گفت و گوی تمدن ها نام گذاری کرد. بنظر می آمد قرار بود آسمان هزاره ی سوم نیز چنان هزاره ی دوم باشد...

پرونده هامون(۱۶): گفت و گو در دنیای مدرن...

فهرست: ۱-دشت گریان/ تاملاتی بر اولویت گفتگوی درون تمدنی بر گفتگوی بیناتمدنی/ اسماعیل حسام مقدم ۲-یازدهم سپتامبر؛ پایان گفت وگو/ حمید موذنی ۳-رازهای گفت وگو/ گفت وگو با مجید اجرایی؛ نویسنده و منتقد اد...