اثرات گرمایش جهانی بر محیط زیست

گرمایش جهانی دقیقا به چه معناست؟ گرمایش جهانی به‌طور اصولی به معنای افزایش درجه حرارت زمین است، این پدیده مختص قرن بیستم و بیست و یکم نیست. در واقع این موضوع در زمان‌های گذشته و قبل از به وجود آمدن ا...