معشوقه به سامان شد، تا باد چنین بادا

پیام سیدمحمد خاتمی تلاش ارجمند دولت و هیات مذاکره کننده در مورد پرونده هسته ای به یاری خداوند به نتیجه ای مطلوب رسید و اولین گام درجهت تامین منافع ملی و نیز سیر به سوی کاهش تنش و انشالله حل نهایی مسا...