گم شدگی جهان سومی ها در شبکه های اجتماعی (دکتر افضل نیا )...

محمدرضا افضل نیا در نشست «جست‌وجوی گم‌شده برای هویت‌یابی در موج جدید ارتباط اجتماعی»:  محمدرضا افضل نیا دارای چهار فوق لیسانس در رشته های ادبیات تطبیقی (دانشگاه تهران)، علوم تربیتی، (دانشگاه Indiana)...