«مفهوم‌سازی» کار سازمان‌های امنیتی نظارتی و درمانی نیست؛ گفتگو با مصطف...

«مفهوم‌سازی» کار سازمان‌های امنیتی نظارتی و درمانی نیست دکتر مصطفی مهرآیین؛ جامعه‌شناس در تحلیل نگاه موجود به معتاد و لزوم بازتعریف آن گفت   مرضیه نوری/ روزنامه اعتماد: اگر به مطالبی که هر روز در رسا...

فضای مجازی و برساختن سوژه جوانان دهه ۹۰؛ مقاله ای از اسماعیل حسام مقدم...

نقش فضای مجازی در برساختن سوژه جوانان دهه ۹۰ (نقش وبلاگستان فارسی در برساختن سوژه وبلاگرهای نوجوان دهه­ هشتاد شمسی) اسماعیل حسام مقدم کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی   این پایان نامه در تاریخ ۲۹ شهر...

جغرافیای فلسفی پست‌مدرنیسم

رونمایی کتاب «فرهنگ پسامدرن» آخرین اثر عبدالکریم رشیدیان با حضور مسعود علیا و حسینعلی نوذری کتاب تازه منتشرشده <<فرهنگ پسامدرن>> با حضور مولف کتاب عبدالکریم رشیدیان در اندیشگاه فرهنگی کتا...