هزارتوی ماجرای کتاب و کتاب ‌نخوانی

ذکر این حدیث مکرر شده است که ما ایرانی‌ها سال‌هاست کتاب نمی‌خوانیم، یا به عبارت درست‌تر، خیلی کم کتاب می‌خوانیم؛ در صحت و سقم این مساله به گمانم دیگر شک و شبهه‌ای وجود ندارد، ما کتاب نمی‌خوانیم و سرا...

مطالعه؛ کنشی گمشده در زندگی روزمره

هر شخصی در زندگی روزمره خویش نیازهای زیادی دارد که برخی از آنها بر”دیگری” دارای اولویت می باشد. یکی از این دیگری ها در شهر بوشهر که زیاد هم مورد توجه قرار نمی گیرد و در سبد خرید خانوار بو...