کتابشناسی مطالعات کرونا – کاری از انجمن هامون ایران...

کتابشناسی مطالعات کرونا   انجمن هامون ایران     در یکسالگی هجوم ویروس کرونا، مجموعه ای از کتب در سطح جهان و ایران منتشر شده است که در ادامه با عناوین آنها آشنا می شویم:   کتاب روزگار کرونا؛ تاملاتی ف...