دانشگاه‌های کافکایی ما

هر آینه شاهدیم که همچنان دستفروش‌ها در کنار کتابفروشی‌ها از فروش مقاله علمی -پژوهشی(!)، پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا و… سخن می‌رانند. بی‌معنایی این مساله اینجا رخ نمون می‌شود که اص...

شیزوفرنی شهری

اسماعیل حسام مقدم: شهر و نظم ارگانیک: زندگی شهری و شهرنشینی از اواسط قرن نوزدهم سرشت کاملن متفاوتی به خود گرفت؛ چنان که رشد و شتاب سریع تفکر مدرن در خاستگاه های اشان، مدیون این نظم ارگانیک و همبسته ب...