کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به روایت یک کودک برازجانی | یادداشتی از سیدقاسم ی...

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به روایت یک کودک برازجانی نوشته: سیدقاسم یاحسینی (بخشی از خاطرات مادر نویسنده در سالهای کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ در برازجان)     تاریخ اجتماعی سال­های حکومت دکترمحمد مصدق و همچنین کود...

دانشگاه چگونه جایی است؟!

۱۶ آذر به نام دانشجو در تقویم ایران نام گذاری شده است. روزی که سه دانشجوی به اعتراض به از سر گیری روابط ایران بریتانیا و دیدار حضوری نیکسون در دانشگاه تهران کشته شدند این اتفاق به سال ۳۲ و کودتای ۲۸ ...

مصدق و ۲۸ مرداد

روزی که دکتر محمد مصدق یا به قول مخالفانش که می خواستند آریستوکراسی و هزار فامیلی او را به رخ بکشند ” مصدق السلطنه ” به نخست وزیری رسید این خبر مثل توپ در همه ایران صدا کرد. در آن روز تلگرافچی ها یک ...