ابعاد اجتماعی کودک آزاری؛ مقاله ای از دکتر شیرین احمدنیا...

  ابعاد اجتماعی کودک آزاری شیرین احمدنیا- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی   طرح مساله خانه معمولا باید امن ترین فضای ممکن برای زندگی و رشد کودکان باشد. اما واقعیت ها حاکی از این است که در موارد ...

درنگی بر سازمان بهزیستی استان بوشهر

در میان تعریف‏های گوناگون بهزیستی، تعریف سازمان ملل متحّد، از همه پذیرفته شده ‏تر است: «سازمان بهزیستی، عبارت است از مجموعه ‏ای هماهنگ از برنامه ‏ها و فعالیت ‏هایی که زیر نظارت یا کمک دولت، برای بهبو...

همه ی ما مسئولیم!

موضوع مورد بررسی که در ذیل به آن می پردازم؛ کودک آزاری و تمام مسائل مربوط به این مسئله در جامعه است که طی سال های اخیر متاسفانه خبرهای زیادی را در مورد آن شنیده ایم، ماجرای پیگیری ما از زمانی شروع شد...

فقدان قانون درباب کودک آزاری

در کتاب قانون اسلامی و مدنی ما، قوانین و تبصره هایی برای جرم ها و جنایات گوناگون به رسمیت شناخته شده است؛ اما آیا همه ی این مفاد و مواد قانونی بر اساس عدالت و معیارهای اسلامی در این کتاب مندرج گردیده...

کودکان؛ در جست وجوی محبت

کودکان، مهر و محبت را به تمامی جست وجو می کنند و همواره به دنبال آغوشی می گردند که محبت نمودن را بی دریغ به او ارزانی دارد. به تعبیر ماهاتما گاندی، انسان همیشه در مقام این است که دایره دوست ‌داشتن ‌ه...

در مذمت کودک آزاری

در تعریف کودک آزاری آمده است «هرگونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک کودک شود». آیا جنگ کودک آزاری نیست؟ آثاری که این پدیده بر روح و جسم کودک می گذارد را چه ب...