مصاحبه با نصرالله زنگی؛ نویسنده کتاب داستان گرگور...

مصاحبه با نصرالله زنگی؛ نویسنده کتاب داستان گرگور گفتگو از مسعود عرب زاده   در چه دوره از زندگی خود به‌طور روشن به قریحه‌ی نویسندگی خویش پی بردید؟ به‌طورکلی به خواندن داستان و رمان از همان دوران...