ارثیه ۵٠٠ ساله مادران برای دختران؛ درباب پنجشنبه بازار میناب...

«شهروند» از پنجشنبه‌بازار میناب گزارش می‌دهد ارثیه ۵٠٠ ساله مادران برای دختران | مهدی افروزمنش | راضیه، برقع یا آن طور که خودش می گوید <<برکه>> می فروشد. برکه در زبان محلی همان روبنده مخص...