گام معلق لک لک

در جهان متکثر و چندوجهی کنونی، بحران ها و مشکلات مشترک زیادی در بین تمامی ملت ها با هر نگرش و سیره ای وجود دارد. این گستردگی در کلماتی مانند عدالت و ظلم، اعتدال و افراطی گری،‌ آزادی و بردگی و بین مسا...

من خواب دیده ام

یک. واژه ها در زندگی اجتماعی شکل گرفته اند تا واقعیت های موجود را بازتاب دهند. اندازه جهان هر شخصی یا قومی یا ملتی به اندازه واژه هایی هست که برای توصیف جهان توانسته اند بیافربنند. من در عجبم که این ...

گفتمانی برخاسته از تاریخ

“بزرگترین اختراع افلاطون، اختراع فحش بود. چرا که دست کم با پیدایش فحاشی و دشنام، کشتار و حذف فیزیکی انسانها به طرز چشمگیری رو به کاستی نهاد.” این سخن حکمت آموز را دکتر باستانی پاریزی، پس از عمری تورق...

یازدهم سپتامبر؛ پایان گفت وگو

مقدمه: با آغاز هزاره ی سوم به پیشنهاد سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور ایران، سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۱ را سال گفت و گوی تمدن ها نام گذاری کرد. بنظر می آمد قرار بود آسمان هزاره ی سوم نیز چنان هزاره ی دوم باشد...

پرونده هامون(۱۶): گفت و گو در دنیای مدرن...

فهرست: ۱-دشت گریان/ تاملاتی بر اولویت گفتگوی درون تمدنی بر گفتگوی بیناتمدنی/ اسماعیل حسام مقدم ۲-یازدهم سپتامبر؛ پایان گفت وگو/ حمید موذنی ۳-رازهای گفت وگو/ گفت وگو با مجید اجرایی؛ نویسنده و منتقد اد...

رازهای گفت وگو

مفهوم «گفتگو» به طور بالقوه در جهان امروز چگونه درک شده است؟ مجید اجرایی: مفهوم گفت و گو به رغم ظاهر یک لایه و آسان نمایش، این گونه نمی نماید؛ «گفتار» ی که در مکتب سوسوری ـ به مثابه پدیده یی منفرد ـ ...

داریوش شایگان؛ فیلسوف گفتگوی فرهنگها

اشاره: انجمن هامون در طول دو سال فعالیت مدنی خویش همواره در تحلیل ها و تفسیرهای خویش از نظریات داریوش شایگان بهره برده است. شایگان؛ فیلسوفی ایرانی که در جلسات علامه طباطبایی حضور مستمر داشته، همواره ...