“گاهی لازم است سکوت کنیم و به موسیقی گوش بسپاریم از آن سوی صدای ...

✴️ “گاهی لازم است سکوت کنیم و به موسیقی گوش بسپاریم از آن سوی صدای باران” ✳️پیشنهادی به اهالی سیاست در روزهای اکنون ✅ اسماعیل حسام مقدم عنوان این یادداشت را از خطابه بسیار کوتاه سیاستمدار...

انجماد ساختارها؛ پیامد پتروشیمیایی کردن محیط: تحلیلی بر مستند جزیره خو...

انجماد ساختارها؛ پیامد پتروشیمیایی کردن محیط اسماعیل حسام مقدم دبیر ششمین جشنواره فیلم سبز در استان بوشهر تاملاتی درباب فیلم مستند کوتاه ” جزیره خورشید سیاه “ به کارگردانی آندذه آ آرنا ۱۵...