انقلاب در روزگار نامساعد؛ یادداشتی از آصف بیات...

انقلاب در روزگار نامساعد آصف بیات[۱] برگردان – یعقوب ابراهیمی از خیزش های جهان عرب در سال ۲۰۱۱ به مثابه رویداد های تغییردهنده ی جهان و بازتعریف کنندۀ روحِ سیاستِ زمانه ما نامبرده شد. گسترش شگفت‌آور ا...