١۴‌میلیون کودک عراقی و سوری درگیر خشونت‌های روزمره؛ گزارشی از یونیسف...

براساس گزارش تازه یونیسف نزدیک به ١۴‌میلیون کودک سوری و عراقی در شرایط سخت به سر می‌برند و امید به تغییر این شرایط کم‌‌سو‌تر از پیش شده ‌است. به گزارش کریستین ساینس مانیتور، هزاران کودک در سوریه قربا...

کودکان اعماق

اسماعیل حسام مقدم: در نخستین برخورد با مفهوم کودکان کار خیابانی با سه مفهوم کلیدی برخورد می کنیم؛ مساله سنی دوران کودکی و نابالغی، مساله فضای غیرخانگی خیابان و مساله کار و معیشت. هر سه مفهوم چنان عمی...