«مفهوم‌سازی» کار سازمان‌های امنیتی نظارتی و درمانی نیست؛ گفتگو با مصطف...

«مفهوم‌سازی» کار سازمان‌های امنیتی نظارتی و درمانی نیست دکتر مصطفی مهرآیین؛ جامعه‌شناس در تحلیل نگاه موجود به معتاد و لزوم بازتعریف آن گفت   مرضیه نوری/ روزنامه اعتماد: اگر به مطالبی که هر روز در رسا...

جامعه مدنی در ایران به مثابه فضایی گلخانه ای؛ در گفتگو با محمد زینالی ...

جامعه مدنی در ایران به مثابه فضایی گلخانه ای گفتگوی اختصاصی هامون ایران با محمد زینالی اناری؛ جامعه شناس و نویسنده   هامون ایران: جامعه مدنی در ایران با چه چالشهایی مواجه است؟ زینالی اناری: در نگاهی ...

در وضعیت فقدان جامعه مدنی بسر می بریم؛ درگفتگو با حمید موذنی...

ما در وضعیت فقدان جامعه مدنی بسر می بریم گفتگوی اختصاصی هامون ایران با حمید موذنی؛ نویسنده و منتقد فرهنگی   هامون ایران: جامعه مدنی در ایران با چه چالشهایی مواجه است؟ حمید موذنی: در یک نظام دموکراتیک...

ناتوان سازی زنان در سطوح میانی؛ مانعی در رسیدن به قدرت یابی مدنی در سط...

ناتوان سازی زنان در سطوح میانی، مانعی برای رسیدن زنان به قدرت یابی مدنی در سطوح کلان دکتر عالیه شکربیگی   یکی از مسائلی که همواره پیرامون آن در جوامع مختلف و در میان فعالان حقوق زنان قابل بحث و بررسی...

هویت و کلیشه های جنسیتی زنان؛ مقاله ای از دکتر اشرف السادات پیرونذیری...

هویت و کلیشه های جنسیتی زنان   اشرف السادات پیرونذیری استادیار دانشگاه فرهنگیان رشت   چکیده: مقاله حاضر به بررسی هویت و کلیشه های جنسیتی زنان پرداخت. هویت بخش مهمی از وجود هر انسانی است و جنسیت افراد...

تاثیر کرونا بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار؛ یادداشتی از...

تاثیر کرونا بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار دکتر بهادر صادقی – جامعه شناس   عصر حاضر که عصر پیچیده، توآم با تغییرات و دگرگونی های سریع و رشد شتابنده فناوری، موانع و چالش های اجتما...

کرونا و بازنمایی درحاشیه-ماندگی تاریخی زنان؛ در گفتگو با دکتر بیدا میر...

کرونا و بازنمایی درحاشیه-ماندگی تاریخی زنان گفتگوی هامون ایران با دکتر بیدا میرحسینی ؛ جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه قزوین   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی ازطرف وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مد...

کتابخوانی، شهروندی و محیط زیست؛ گفتگویی درباره انجمن فرهنگسازان سبزاند...

  کتابخوانی، شهروندی و محیط زیست گفتگوی هامون ایران با سعیده مهدی زاده درباره انجمن فرهنگسازان سبزاندیش دشتستان   اشاره: انجمن فرهنگ سازان سبز اندیش دشتستان از سال ۹۴ کار خود را در حوزه ترویج فرهنگ ح...

کرونا باعث خلاقیت در زیستن هم شده است؛ در گفتگو با دکتر مریم یارمحمد ت...

  کرونا باعث خلاقیت در زیستن هم شده گفتگو هامون ایران با دکتر مریم یارمحمد توسکی؛ جامعه شناس و مدرس دانشگاه   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی از طرف وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران از بر...

تشدید احساس فقر در شکافهای دیجیتالی؛ در گفتگو با دکتر مجتبی ترکارانی...

تشدید احساس فقر در شکل شکاف دیجیتال گفتگو هامون ایران با دکتر مجتبی ترکارانی؛ جامعه شناس و رییس انجمن جامعه شناسی ایران-دفتر لرستان     مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی از طرف وبسایت هامون ایران؛ تارنمای ج...