تاثیر منفی کرونا بر فعالیت نهادهای مدنی؛ در گفتگو با دکتر شیرین احمدنی...

تاثیر منفی کرونا بر فعالیت نهادهای مدنی گفتگوی هامون ایران با شیرین احمدنیا؛ دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی ازطرف وبس...

نمایان شدن تبعات واقعه کرونا در طول یک دهه آینده؛ درگفتگو با دکتر مرتض...

  نمایان شدن تبعات واقعه کرونا در یک دهه آینده گفتگو هامون ایران با دکتر مرتضی واحدیان؛ جامعه شناس و مدرس دانشگاه   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی ازطرف وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران ...

کرونا صداها را خفه کرد؛ گفتگو با نورا کنعانی؛ عضو شورای مرکزی جمعیت زن...

کرونا صداها را خفه کرد گفتگوی هامون ایران با نورا کنعانی؛ عضو شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نواندیش   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی ازطرف وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران از برخی صاحبنظ...

شبکه‌سازی شیوه‌ای کارآمد برای تقویت سازمان‌های جامعه مدنی؛ خوانش یک کت...

تعاملات، هماهنگی و شبکه‌سازی سمن‌ها شبکه‌سازی شیوه‌ای کارآمد برای تقویت سازمان‌های جامعه مدنی مروری بر اشکال مختلف شبکه‌سازی بر اساس گستره جغرافیایی و مدل سازماندهی   تهیه و تدوین: مرکز توانمندسازی ح...

قشر زنان در مدیریت و مقابله پیامدهای انتشار ویروس کرونا در ایران؛مقاله...

  قشر زنان در مدیریت و مقابله با  پیامدهای انتشار ویروس کرونا در ایران هدی صالحی نیمی از جمعیت جامعه جهانی را زنان تشکیل می دهند؛ بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده توسط آکسفام ( بزرگترین سازمان بینالمل...

کتاب توسعه مشارکتی و توانمندسازی زنان روستایی منتشر شد...

به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، کتاب توسعه مشارکتی و توانمندسازی زنان روستایی توسط انتشارات هامون نو منتشر شد. کتاب توسط شهربانو امانی و فاطمه قنبرزاده به نگارش درآمده است...

ایده ملت-دولت؛ بهترین راه همدلی و همکاری اقوام: گفتگوی اختصاصی آوای ها...

ایده ملت-دولت؛ بهترین راه همدلی و همکاری اقوام گفتگوی اختصاصی آوای هامون با دکتر احمد زیدآبادی؛ نویسنده و روزنامه نگار   علی اصغر درلیک-مصطفی خالق پور: گفتگو با احمد زیدآبادی بهانه نمی‌خواهد. گش...

خیریه ها و تعهد سیاسی به معلولین؛ یادداشتی از ایرن واعظ زاده...

خیریه ها و تعهد سیاسی به معلولین ایرن واعظ زاده   چرا خیریه هایی که برای ارتقا وضعیت یک قشر خاص (در اینجا مشخصا افراد دارای نقص عضو) می کوشند، انرژی خود را صرف مبارزات مدنی و خودکفاسازی این افرا...