پرولتاریای دریایی بوشهر؛ تاریخ روایت نشده چپ دریایی در بوشهر | سیدقاسم...

    پرولتاریای دریایی بوشهر! (تاریخ روایت نشده چپ دریایی در بوشهر)   سیدقاسم یاحسینی تاریخ پژوه و نویسنده جنوب ایران     بوشهر شهری است ساحلی که از آغاز پیدایش آن تا امروز، سرو کارش با دریا بوده است....

تحلیل موقعیت جامعه مدنی ایران | مقاله ای از دکتر بی تا مدنی...

دیالکتیک ساخت قدرت و کنش اجتماعی تحلیل موقعیت جامعه مدنی ایران   دکتر بی‌تا مدنی مترجم، پژوهشگر و استاد دانشگاه، عضو هیأت مدیره گروه جامعه‌شناسی صلح     در پارادایم تفسیری فهم و تفسیر گروه‌های اجتماع...

یأس در تصویر کلانِ جامعۀ مدنی و تشکّل‌های غیردولتی ایران | درگفتگو با ...

یأس در تصویر کلانِ جامعۀ مدنی و تشکّل‌های غیردولتی ایران   گفتگوی اختصاصی «ارغنون هامون» با «اسمعیل خلیلی»؛ جامعه‌شناس و عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران     توضیحات اسمعیل خلیلی درباب متن گفتگ...

تن و وطن، گفت‌وگو و امید: مساله و راه‌حل | یادداشتی از دکتر هادی خانیک...

تن و وطن، گفت‌وگو و امید: مساله و راه‌حل   دکتر هادی خانیکی   همنشینی و همزیستی با سرطان  بی‌شباهت به «زندگی قسطی»  نیست   لنگر از قافله ریگ روان می‌جویی    /       ای که از زندگی امید ثبات است ترا(ص...

بسط مطالبه گری زنان  در عرصه عمومی | در گفتگو با دکتر افسانه توسلی...

بسط مطالبه گری زنان  در عرصه عمومی   گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با  دکتر افسانه توسلی؛ جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا     ارغنون هامون: جامعه مدنی در ایران با چه چالش هایی مواجه است؟   دک...

چالشهای پیش روی جامعه مدنی در ایران | مقاله ای از دکتر محبوبه بابایی...

چالش های پیش روی جامعه مدنی در ایران   دکتر محبوبه بابایی جامعه‌شناس و عضو گروه علمی-تخصصی جامعه‌شناسی صلح     ایران امروز با مسایل، مشکلات و حتی بحران‌های اجتماعی متعددی روبه‌روست که بدون همکاری، هم...

مفتون‌پژوهی از زنگویی تا عابدی | مقاله ای از سیدقاسم یاحسینی...

مفتون‌پژوهی از زنگویی تا عابدی   سیدقاسم یاحسینی   سیدقاسم یاحسینی، نویسنده و مورخ اجتماعی در یادداشت مفصلی به آثاری که درباره مفتون و اشعارش سروده شده، پرداخته و نوشته است: «بدون هیچ تردیدی پس از مح...

دعوت به یک جنبش مطالعاتی و فکری در حوزه فلسفه و سیاست | طرحی از دکتر م...

دعوت به یک جنبش مطالعاتی و فکری در حوزه فلسفه و اندیشه سیاسی   دکتر مصطفی مهرآیین جامعه شناس و نویسنده ۱.بنا به نظریه های جدید ایدئولوژی که توسط کسانی چون آن سوئیدلر،روبرت وسنو،کلیفورد گیرتز، جفری ال...

جامعه مدنی و نامعادله قدرت جامعه و حکومت | دکتر سیدحسین سراج زاده...

جامعه مدنی و نامعادله قدرت جامعه و حکومت سیدحسین سراج زاده دانشیار دانشگاه خوارزمی و رئیس پیشین انجمن جامعه شناسی ایران   تنظیم رابطه دولت/حکومت و مردم مهمترین مسئله برای جوامعی است که در پی توسعه هم...

می دانم؛ روزی غم پایان خواهد یافت

می دانم؛ روزی غم پایان خواهد یافت یادداشتی بر رمان سمفونی مردگان اثر عباس معروفی مهدیه امیری دشتی مدیرمسوول سایت هامون ایران در موسیقی، هر سمفونی از چهار موومان تشکیل شده که در هر موومان همان نت های ...