نویسندگان هامون - مهدیه امیری

اشتغال؛ مهمترین مساله زنان. یادداشتی از مهدیه امیری دشتی...

اشتغال؛ مهم ترین مساله زنان مهدیه امیری دشتی یکی از گروه های موثردر توسعه هرکشور زنان می باشند که نقش بسیار حساس و تعیین کننده ای در فعالیت ها و کنش های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برعهده دارند. کشورها...

نگرانی همراه با امیدواری؛ یادداشتی از مهدیه امیری دشتی...

نگرانی همراه با امیدواری با نگاهی بر مقاومت در برابر قربانی سازی از دختران مهدیه امیری دشتی بحث اساسی من در این نوشته یادآوری روزی به نام دختر در سطح ملی نیست بلکه دادن برخی هشدارهایی هست که در جامعه...

طرح گفتگوی ملی خانواده در استان بوشهر؛ در گفتگو با اسماعیل حسام مقدم...

اسماعیل حسام مقدم خبر داد: طرح گفتگوی ملی خانواده در استان بوشهر   به گزارش وبسایت هامون ایران، طرح ملی گفتگوی خانواده در استان بوشهر توسط انجمن جامعه شناسی ایران به طور همزمان با سراسر استانها ...

تاثیر الگوی رسانه ای و پزشکی گرایی بر نگرش جامعه نسبت به بدن زنان دارا...

تاثیر الگوی رسانه ای و پزشکی گرایی بر نگرش جامعه نسبت به بدن زنان دارای نقص عضو ایرن واعظ زاده   بررسی سیر تاریخ فرهنگی بدن در ایران نشان می دهد از دیر زمان، در تاریخ بشر، بدن انسان ها برای تمدن...

دستیابی به توسعه پایدار با مشارکت زنان حاصل می‌شود؛ در گفتگو با مهدیه ...

دستیابی به توسعه پایدار با مشارکت زنان حاصل می‌شود گزارش – گفتگوی اختصاصی بامدادجنوب از فعالیتهای جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر هدی خرم آبادی     اشاره: حیات زنان از قدیم‌الایام فرا...

گزارش اختصاصی آوای هامون درباب وضعیت زنان سرپرست خانوار؛ گزارشی از ایر...

وقتی فقر رنگ زنانه به خود می گیرد گزارش اختصاصی آوای هامون درباب وضعیت زنان سرپرست خانوار ایرن واعظ زاده گزارشگر ویژه آوای هامون   یازده سال می شود که همسرش بدرود حیات گفته و وی سرپرست و عهده دا...

گذاری بر وضعیت زنان سرپرست خانوار؛ مقاله ای از سیدابراهیم مساوات...

گذاری بر وضعیت  زنان سرپرست خانوار دکتر سید ابراهیم مساوات زنان سرپرست خانوار مقوله ای است که در چهارچوب رفاه خانواده امر مهمی تلقی می شود و می-توان گفت زن و خانواده دو مقوله غیر قابل تفکیک از یکدیگر...